Поліомієліт

Поліомієліт: епідемічна ситуація у світі та заходи його профілактики

Друк
PDF

018695206_401001.jpgПоліомієліт - інфекційне захворювання, яке характери­зується переважним ураженням центральної нервової системи з розвитком в’ялих парезів та паралічів. Джерелом збудника інфекції є людина - хворий або вірусоносій. Вірус виявляєть­ся в слизу носоглотки, а також виділяється у навколишнє се­редовище з фекаліями. Виділення вірусу починається на 2-4-й день після зараження. З носоглотки вірус виділяється протягом 1 тижня, а з фекаліями - протягом 3-4 тижнів, але інколи до 4-х місяців та більше. Передача вірусу відбувається фекально-оральним шляхом, можливий і повітряно-крапельний шлях передачі збудника. Зараження вірусом поліомієліту відносно рідко веде до розвитку типового захворювання, частіше вини­кає вірусоносійство, яке має основне значення в розповсюджен­ні поліомієліту. Масивне виділення вірусу з фекаліями визна­чає можливість розповсюдження його через харчові продукти, воду, брудні руки.

За даними Всесвітньої орга­нізації охорони здоров’я до те­перішнього часу випадки захво­рювання па поліомієліт, зокрема епідемічного характеру, реє­струвалися в трьох країнах світу: Пакистані, Нігерії та Афганістані. З травня поточного року зареє­стровані масові випадки захво­рювання поліомієлітом у Сомалі та Кенії із загальною кількістю потерпілих понад 120 осіб. Упро­довж 2013 року на всій терито­рії Ізраїлю в пробах стічних вод, відібраних у рамках планового епіднагляду, та від здорових лю­дей, був виділений дикий вірус поліомієліту І типу, який іден­тичний вірусу, що циркулював на території Єгипту в 2012 році.

Детальніше...