den vody 

Вода, поряд із своїм значимим та життєво необхідним для людини благом, за певних умов досить часто може стати фактором ризику виникнення різноманітної патології, зокрема інфекційних захворювань.

Проблема забезпечення населення якісною питною водою, як в області, так і в цілому про Україні, залишається актуальною з низки об’єктивних причин, серед яких найбільш значимі  забруднення поверхневих водойм та підземних водних горизонтів, незадовільний технічний стан водопровідних мереж, відсутність належного відомчого лабораторного контролю тощо.

За даними ВООЗ до 80 % інфекційних і неінфекційних захворювань пов’язані з вживанням недоброякісної питної води, 20-35 % випадків захворювання на рак, а онкологічна патологія товстого кишечника, сечового міхура – виключно, пов’язані з вживанням недоброякісної питної води.

Уживання забрудненої питної води є причиною більше 20% спалахів гострих кишкових інфекцій в Україні. Упродовж останніх 5 років внаслідок цього постраждало більше 5 тисяч осіб.

Крім того, вода є суттєвим фактором, який впливає і на неінфекційну патологію. Перевищення показників жорсткості в питній воді сприяє розвитку різного роду дерматитів, погіршує перебіг сечокам’яної та жовчнокам’яної хвороби, створює додаткове навантаження на серцево-судинну систему. Надлишок марганцю в питній воді пригнічує функцію щитовидної залози. Уживання води з підвищеним вмістом нітратів збільшує ризик появи онкологічних захворювань.

За останні роки в структурі загальної захворюваності населення області переважали: хвороби органів кровообігу, новоутворення, хвороби органів травлення, сечостатевої системи, ендокринної системи. За вказаний період інтенсивні показники захворюваності населення мали стійку тенденцію до збільшення, а кількість захворювань на рак перевищує середньо республіканський показник у 1,1 рази, хвороби органів травлення – на 20%, сечостатевої системи та систем кровообігу  на 10%.

На жаль, сьогодні знайти природні джерела водних ресурсів з відмінними хімічними та мікробіологічними показниками досить складно. У результаті зростання промислового виробництва, інтенсифікації сільського господарства утворюється значна кількість високотоксичних, концентрованих забруднюючих речовин. Масштаби забруднень зростають і будуть зростати з року в рік, добрива і отрутохімікати змиті дощами і талими водами з полів, спричиняють зростання кількості стоків, що часто потрапляють в поверхневі водойми та підземні водні горизонти.

Для Черкаської області така ситуація із забрудненням водних об’єктів особливо актуальна, тому, що міста Черкаси, Корсунь-Шевченківський, Звенигородка, Умань використовують в якості джерел господарсько-питного водопостачання населення воду поверхневих водойм (річки Дніпро, Вільшанка, Рось, Гнилий Тікич).

У порівнянні з поверхневими водоймищами підземні басейни більш захищені від забруднень і тому вважаються більш надійними і стабільними джерелами водопостачання.

Як правило, підземні води використовуються для питного водопостачання без будь-якої попередньої обробки. Однак, внаслідок специфіки формування підземних вод якість води в них не завжди відповідає гігієнічним вимогам за органолептичними та токсикологічними показниками.

Бар'єрна роль традиційних споруд очищення води дозволяє видалити або частково знизити концентрації окремих забруднювачів до нормативних показників, що в багатьох випадках позначається і на якості питної води (колір, смак, запах, загальна жорсткість і мінеральний склад).

З метою профілактики неінфекційних захворювань пов’язаних із вживанням неякісної питної води пропонуємо дотримуватись наступних рекомендацій:

  • використовуйте для приготування їжі, господарських та гігієнічних потреб тільки безпечну воду (безпечною вважається фасована або привізна питна вода з пунктів розливу, очищена спеціальними засобами, а також вода яка постачається централізованими системами водопостачання);
  • водопровідна воданайбільш доступна та вживана, однак її якість часто буває нестабільною, тому пити її в некип’яченому вигляді вкрай небажано;
  • слід пам’ятати, що кип’ятіння води і знезараження її спеціальними засобами не позбавляє від хімічного забруднення, кип’ятіння води забрудненої нітратами води не зменшує, а навпаки збільшує її токсичність на 40-80%;
  • при вживанні питної води із джерел нецентралізованого водопостачання (артезіанських свердловини, криниці, бювети тощо) слід використовувати тільки перевірені джерела, де вода відповідає гігієнічним вимогам;
  • для харчування дітей віком до 3-х років необхідно використовувати фасовану питну воду або воду з джерела, вміст нітратів у якій не перевищує гігієнічні нормативи – 50 мг на літр. Забруднена нітратами вода на вигляд чиста, прозора, без запаху і видимих домішок та звичайна за смаком, тому ніколи не готуйте дитячу суміш з водою, якщо вміст нітратів у ній невідомий;
  • щоденно необхідно пити до 2 – 3 літрів негазованої питної води невеликими порціями. Норма споживання води залежить від ваги - чим більша маса тіла, тим більшої кількості рідини потребує організм.

Вода належної якості – запорука недопущення виникнення неінфекційних захворювань та загострення хронічних хвороб.