chepl bez rukavuchok

Дотепер медичні працівники та пацієнти упереджено ставляться до проведення профілактичних щеплень без використання медичних рукавичок, вважаючи, що це доволі небезпечно. Проте, все не так однозначно.

Відповідно до рекомендацій ВООЗ та національного законодавства, зокрема, Інструкції з впровадження покращення гігієни рук у закладах охорони здоров’я та установах/закладах надання соціальних послуг/соціального захисту населення, затвердженої наказом МОЗ України від 03.08.2021 № 1614, визначено порядок проведення вакцинації без використання медичних рукавичок, а також зазначено, що їх використання не показано (за виключенням контактних заходів захисту) при проведенні підшкірних і внутрішньом’язевих ін’єкцій.

Це, насамперед, пов’язано з тим, що вказані медичні маніпуляції становлять мінімальний ризик передавання інфекційного агенту та виникнення інфекційного захворювання як для працівника, так і для пацієнта, адже відсутній прямий контакт з кров’ю або іншими біологічними рідинами, слизовими оболонками, пошкодженою шкірою та потенційно інфікованими матеріалами.

Слід зазначити, що для захисту медичних працівників та пацієнтів від інфекційних агентів, що передаються через руки, оптимальним є застосування практики гігієнічної обробки рук до та після проведення щеплення.

Використання рукавичок, коли це не передбачено, є марним витрачанням ресурсів і не сприяє зменшенню перехресної передачі мікроорганізмів. Це також може призвести до зменшення прихильності до гігієни рук. Гігієна рук залишається найважливішим заходом захисту пацієнтів, медичного персоналу та навколишнього середовища від мікробного забруднення.