sokurka 2023-07-19 10-39-14  cop

Завідувачка відділу інфекційного контролю Черкаського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України Юлія Сокирка під час моніторингового візиту до КНП «Звенигородська  багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» провела навчання для медичних працівників на тему «Безпечне іраціональне поводження з медичними відходами».

Фахівчиня ознайомила присутніх із новими вимогами, визначеними наказом МОЗ України від 06.09.2022 № 1602 «Про затвердження Змін до Державних санітарно-протиепідемічних правил і норм щодо поводження з медичними відходами», відповіла на актуальні питання.

Особливу увагу було привернуто до ризиків, пов’язаних із медичними відходами, та основних заходів безпеки, спрямованих на запобігання їхньому негативному впливу на здоров’я медичних працівників.

Довідково

Звертаємо увагу працівників закладів охорони здоров’я, що відповідно до вимог «Державних санітарно-протиепідемічних правил і норм щодо поводження з медичними відходами», затверджених наказом МОЗ України від 08.06.2015 № 325:

- провадження господарської діяльності з оброблення, знешкодження, утилізації і видалення небезпечних медичних відходів проводиться закладами або іншими суб’єктами господарювання, які отримали ліцензію, відповідно до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з поводження з небезпечними відходами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 року № 446;

- перевезення небезпечних медичних відходів проводиться суб’єктами господарювання, які отримали ліцензію на внутрішнє перевезення небезпечних відходів, відповідно до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02 грудня 2015 року № 1001;

- для організації поводження з відходами і щоденного контролю у закладі керівник закладу призначає відповідальну особу;

- поводження з відходами у закладах проводиться відповідно до типової схеми поводження з відходами, яка розробляється відповідальною особою і затверджується керівником закладу;

- застосування дезінфекції відходів категорії В не допускається,окрім препаратів крові та біологічних рідин (рідкі біологічні відходи), отриманих від хворих на особливо небезпечні або небезпечні інфекційні хвороби;

- при збиранні відходів категорії В забороняється: руйнувати, розбирати і розрізати відходи, у тому числі використані системи для внутрішньовенних інфузій; знімати голку зі шприца після його використання; пересипати (перевантажувати) відходи з однієї ємності в іншу, за винятком оброблених відходів, та в разі виникнення аварійних ситуацій, перелік яких визначається типовою схемою, утрамбовувати відходи;

- накопичення та тимчасове зберігання відходів категорії В дозволено виключно у спеціальних приміщеннях, що виключає доступ сторонніх осіб;

- заклади сповіщають електронною комунікаційною мережею територіальний орган центрального органу виконавчої влади, який здійснює державний нагляд (контроль) за дотриманням вимог законодавства щодо поводження з відходами за місцем провадження діяльності, про передавання відходів перевізнику або суб’єкту господарювання, який отримав Ліцензію, не пізніше ніж за 12 годин до їхнього передавання.