Науково - практична робота

Друк

naukovoprakt.jpgНауково - практична сторінка присвячена питанням систематичного інформування населення, фахівців Державної установи "Черкаський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України" про найновіші досягнення у сфері профілактичної медицини, про досвід і перспективи профілактики інфекційних та соматичних, в тому числі професійних захворювань; висвітлення новітніх даних про дослідження об'єктів довкілля (питна вода, вода водоймищ, атмосферне повітря та повітря робочої зони, грунт, продукти харчування), як за санітарно – гігієнічними так і мікробіологічними показниками; об’єднання зусиль українських науковців та лікарів у розробці та впровадженні нових методів профілактичної медицини.

Сторінка призначена для оглядових та оригінальних статей, які охоплюють різні галузі профілактичної медицини.

В ДУ "Черкаський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України" працює Бондаренко Ю.Г. та Джулай О.С. які мають наукові ступені кандидатів медичних наук, вчені звання доцентів, обрані членами-кореспондентами Міжнародної Академії наук екології, безпеки людини і природи (МАНЕБ).

 

20180220_090851.jpgБондаренко Юрій Георгійович  лікар з гігієни праці відділення організації санітарно-гігієнічних досліджень, захистив дисертацію на тему «Гігієнічна оцінка сумарного надходження нітратів харчових продуктів та питної води в організм дітей раннього віку», яка є актуальною і в даний час.

Бондаренко Ю.Г. особисто та в співавторстві підготував більше 130 наукових і методичних публікацій зокрема:
- монографія «Эколого-гигиенический мониторинг пищевых токсикантов»;
- практикум «Теоритично-методичні основи екологічного аналізу стану систем водопостачання та водовідведення»;
- «Довідник гігієнічних та екологічних нормативів в об’єктах довкілля».
- видання «Біологічні засоби захисту рослин»;

Значна кількість публікацій присвячена питанням оцінки впливу ризиків забруднювачів атмосферного повітря на стан здоров’я населення та ін.

Є керівником  2-х дисертацій  кандидатів наук.

 

20180220_120541.jpgДжулай Олександр Сергійович  завідувач відділення епідеміологічних досліджень,  на здобуття вченого ступеню кандидат медичних наук захистив дисертацію на тему «Вивчення причин захворюваності на кір щеплених і факторів впливаючих на тривалість і напруженість післявакцинального коревого імунітету». Більшість положень і висновків роботи є актуальними на даний час.

Джулай О.С. є автором 15 методичних посібників та більше 100 науково-практичних робіт епідеміологічного спрямування, за останні роки спільно з коллегами лікарями епідеміологами Кіяницею В.В. та  Карою Є.Р., підготовлено та надруковано в наукових журналах 7 науково-практичних робіт, повязаних з вивченням впливу параметрів і факторів зовнішнього середовища на рівень інфекційної захворюваності та особливостями епідемічного процессу при різних інфекційних хворобах, а також з проблемами внутрішньо-лікарняних інфекцій.


ДУ "Черкаський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України" плідно співпрацює з Харківською медичною академією післядипломної освіти, Національним медичним університетом ім. О.О. Богомольця, Одеським науково-дослідним інститутом медицини транспорту, комітетом з регламентації хімічних речовин МОЗ України та Черкаським державним технологічним університетом та ін..

Розроблені та впроваджені в практику роботи  ДУ «Черкаський ОЛЦ  МОЗ України» та інших лікувально-профілактичних  закладів області, алгоритм дій з проведенням протиепідемічних і профілактичних заходів та лабораторної діагностики основних інфекційних та соматичних захворювань, стандартизовані показники, методологія сезонного моніторингу захворюваності на грип, гострі респіраторні і кишкові інфекції та об'єктів довкілля.

Проводиться щомісячний та щорічний аналіз санітарно-епідеміологічної ситуації  в області. Матеріали в друкованому та графічному форматі розміщуються на офіційному сайті установи.

Науково-практичні розробки  та їх впровадження в практику роботи  установи сприяють підвищенню рівня протиепідемічних та санітарно-гігієнічних заходів, поліпшення ефективності протиепідемічної і профілактичної роботи, направленої на зміцнення здоров’я населення області.