Профспілка працівників охорони здоров’я України

Друк
PDF

профспілкаПОЗ.jpgНа звернення Профспілки до Прем’єр-міністра В.Б.Гройсмана, перший віце- прем’єр - міністр – міністр еконо­мічного розвитку і торгівлі Укра­їни С.І.Кубів підписав наказ щодо внесення змін до націо­нального класифікатора профе­сій, які відновлюють скасовані раніше за ініціативи МОЗ Укра­їни професії працівників охоро­ни здоров’я: «лікар-терапевт», «лікар-терапевт дільничний», «лікар-терапевт підлітковий», «фельдшер з медицини невід­кладних станів» тощо. Введені до класифікатора нові профе­сії — «лікар внутрішньої меди­цини», «парамедик», «інструк­тор з надання догоспітальної допомоги», «екстрений медич­ний технік», «асистент фізичного реабілітолога», «асистентерготерапевта» — також залишають­ся. Але для їх запровадження необхідно ще внести відповідні зміни до цілого ряду норматив­но-правових актів. Розробити ці зміни має МОЗ України за погоженням із Профспілкою.

Профспілка працівників охорони здоров’я України також вимагає скасувати постанову КМУ № 348 від 29.03.2017 «Деякі питання Державної санітарно-епідеміологічної служби» та відновити діяльність Держсанепідслужби.

З інтерв’ю В. Г. Кочубей в газеті «Черкаський край» від 13.12.2017