Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

Друк

Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції

У Державній установі «Черкаський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції визначено Бибик Д.В.

До основних завдань уповноваженої особи належить:

1) організація проведення антикорупційних заходів та контроль за виконанням антикорупційного законодавства;

2) організація роботи з управління корупційними ризиками у діяльності установи;

3) надання методичної та консультаційної допомоги стосовно антикорупційного законодавства;

4) здійснення заходів з виявлення конфлікту інтересів та сприяння його врегулюванню;

5) перевірка стану подання декларацій та повідомлення Національного агентства про випадки їх неподання чи несвоєчасного подання;

6) розгляд повідомлень про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції»;

7) забезпечення захисту працівників-викривачів, які повідомили про порушення вимог антикорупційного законодавства, від застосування негативних заходів впливу з боку керівника або роботодавця;

8) інформування керівника установи, Національного агентства або інших спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції про факти порушення антикорупційного законодавства.