serce

У переддень Всесвітнього дня здоров'я фахівці Черкаського обласного центру контролбю та профілактики хвороб інформують, що в Черкаській області має місце від’ємний рівень природного приросту населення, зумовлений низькою народжуваністю та високою загальною смертністю.

Смертність та від’ємний приріст населення пояснюються віковою структурою населення області (значна кількість людей старшого віку, особливо в селах), незадовільною економічною ситуацією та процесами міграції за кордон із початку повномасштабного вторгнення. А також тим, що частина населення області проживає в зоні посиленого радіологічного контролю та негативного впливу факторів навколишнього середовища.

У 2023 році зросла загальна неінфекційна захворюваність населення області на 6,4% проти 2022 року, зокрема зросла первинна захворюваність населення на 11,2%.

Спостерігався ріст захворюваності дитячого населення віком від 0 до 17 років на 15,7%, зокрема первинної захворюваності на 20,9%.

У структурі загальної захворюваності дорослого населення області впродовж 3-х останніх років перше місце стабільно займають серцево-судинні захворювання (31,1%), друге – хвороби органів дихання (12,4%), третє – хвороби кістково-м’язової системи (8,8%), четверте – хвороби органів травлення (8,6%).

За рівнем загальної неінфекційної захворюваності населення у 2023 році серед лідерів були Золотоніська, Уманська, Черкаська, Звенигородська територіальні громади.

Враховуючи, що стан здоров'я людини залежить на 20% від стану довкілля, не виключено, що на рівень неінфекційної захворюваності населення області впливають забрудненість питної води, атмосферного повітря, збільшення кількості використаних для сільського господарства пестицидів і агрохімікатів та багато інших несприятливих факторів навколишнього середовища.

Постійне погіршення стану навколишнього середовища призводить до зниження захисних функцій організму, який перестає опиратися різним захворюванням.

Близько 50% населення області користується питною водою децентралізованого водопостачання, якість якої майже в 40-ка відсотках не відповідала вимогам нормативної документації. Тому з великою вірогідністю в подальшому буде зростати кількість захворювань органів травлення та сечовивідної системи на фоні перевищення вмісту заліза, кальцію у питній воді. Також очікується ріст захворюваності зубів та щитовидної залози.

У населених пунктах, які належать до зони посиленого радіоекологічного контролю (так звана 4 зона), залишатиметься стабільно високою кількість новоутворень, зокрема злоякісних (зокрема, серед молодого населення, а також дітей).

З метою оцінки факторів навколишнього середовища щодо їх впливу на здоров’я населення Черкащини, ДУ «Черкаський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» проводить моніторингові дослідження питної води, води водойм, зокрема у місцях масового відпочинку населення, ґрунту, атмосферного повітря у визначених стаціонарних точках.

Отримані результати дають можливість оцінити стан середовища життєдіяльності, фактори та ступінь їх ризику на стан здоров’я населення, ймовірність розвитку хвороб для розробки профілактичних заходів.