grunt 

Відповідно до Плану моніторингових досліджень об’єктів навколишнього середовища на 2022 рік Державна установа «Черкаський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України» (далі – Центр) здійснює постійний моніторинг стану об’єктів оточуючого середовища, зокрема ґрунту в межах житлової забудови (ігрові майданчики, дошкільні дитячі заклади), зон впливу автомагістралей, на берегах водойм, на межі санітарно-захисних зон підприємств, полігонів твердих побутових відходів тощо.

За І півріччя 2022 року проведено 274 дослідження ґрунту за санітарно-хімічними показниками, з них у житловій забудові – 30 досліджень, відхилень від гігієнічних регламентів, встановлених наказом МОЗ України від 14.07.2020 №1595 «Про затвердження Гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних речовин у ґрунті», не виявлено.

На відповідність дод.14 ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів» Центром проведено 921 дослідження за мікробіологічними показниками, з них 37 (4,0%) - не відповідало встановленим нормативам (мм. Черкаси, Сміла).

За паразитологічними показниками проведено 433 дослідження, в 11 (2,5%) - виявлено наявність життєздатних форм геогельмінтів, зокрема у межах житлової забудови м. Умань та Уманського району.

Про результати досліджень поінформовано керівників підприємств, організацій та голів територіальних громад для прийняття відповідних управлінських рішень.

Центр продовжує моніторинг якості ґрунту в області.